Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian

Pejabat Tanah Daerah Bentong Wisma Seri Bentong

Anda di sini

Pejabat Tanah Daerah Bentong Wisma Seri Bentong
28700 BENTONG
Pahang Darul Makmur

Cawangan, Bahagian, Unit: 
Jawatan: 
Pentadbir Tanah
Emel: 
pdben@pahang.gov.my (DO)
Telephone: 
09-2221417
Faks: 
09-2222044