Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian

Pejabat Tanah Daerah Rembau

Anda di sini

Pejabat Tanah Daerah Rembau
Kompleks Pentadbiran Daerah
71309 REMBAU
Negeri Sembilan Darul Khusus

Cawangan, Bahagian, Unit: 
Jawatan: 
Pentadbir Tanah
Emel: 
do_rembau@sukns.gov.my
Telephone: 
06-6851225
Faks: 
06-685288