Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian

Pejabat Tanah dan Jajahan Pasir Mas

Anda di sini

Cawangan, Bahagian, Unit: 
Email: 
pjpm@kelantan.gov.my (DO)
Telephone: 
09-7908963
Faks: 
09-7904963

Lain-lain maklumat

Pejabat Tanah dan Jajahan Pasir Mas 
17000 PASIR MAS
Kelantan Darul Naim