Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian

Pejabat Tanah Kemaman

Anda di sini

Cawangan, Bahagian, Unit: 
Email: 
ptkemaman@terengganu.gov.my
Telephone: 
09-8591616
Faks: 
09-8594401

Lain-lain maklumat

Pejabat Tanah Kemaman
24000 KEMAMAN
Terengganu Darul Iman